20:24

FED: LÄMNAR STYRRÄNTAN OFÖRÄNDRAD (NY)

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent.

Analytiker väntade ett oförändrat styrränteintervall enligt Trading Economics konsensusprognos.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter efter ett beslut utanför ordinarie FOMC-mötesschema.

Fedkommittén var oenig om räntebeslutet, Robert Kaplan och Neel Kashkari ville ha andra formuleringar om hur länge Fed åter sig att hålla räntan på nuvarande nivå.

Fed skriver i pressmeddelandet att man åtar sig att använda alla sina verktyg för att stödja den amerikanska ekonomin i dessa utmanande tider, och därmed stödja målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet.

Kommittén skriver vidare att den kommer att sikta på att uppnå en inflation "måttligt över" 2 procent "under en tid" så att inflationen uppgår till 2 procent i genomsnitt över tid, och långa inflationsförväntningar är väl förankrade vid 2 procent.

"Kommittén räknar med att bibehålla en ackommoderande hållning i penningpolitiken till dess sådana resultat har uppnåtts", skriver FOMC

Kommittén tillägger att den räknar med att behålla räntan på nuvarande nivå till dess arbetsmarknadsförhållandena har nått nivåer i linje med FOMC:s bedömning om full sysselsättning och inflationen har stigit till 2 procent "och är på väg att måttligt överstiga 2 procent under en tid".

"Kommittén är redo att anpassa hållningen i penningpolitiken vid behov om risker uppstår som kan hämma uppnåendet avkommitténs mål", skriver FOMC

Kommittén skriver också att Fed kommer att fortsätta köpen av statspapper och bostadspapper i åtminstone nuvarande takt för att marknaderna ska fungera, och på så sätt stödja en effektiv transmission av penningpolitiken till bredare finansiella förhållanden.Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt