Nyhetsbyrån Direkt 17:31

ESSITY: MARGINALER I FOKUS VID RAPPORTDEBUT - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Direkt) När hygienbolaget Essity, en avknoppning från SCA, efter bara drygt en månad som självständigt bolag släpper sin första kvartalsrapport är det kostnader och marginalutveckling som står i fokus för analytikernas intresse.

Vad gäller resultateffekten av den nyligen förvärvade tyska medicinteknikkoncernen BSN Medical är denna svårbedömd för det nyss avslutade kvartalet, men väntas allmänt bli positiv på lite längre sikt.

Den bilden ger några analytiker vars kommentarer Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför halvårsrapporten.

Framför allt är det stigande priser för insatsvaran pappersmassa som befaras ha satt avtryck i lönsamheten för mjukpappersverksamheten inom affärsområdena Consumer Tissue och Professional Hygiene.

"Med kostnaderna för i synnerhet massa och returfiber på väg upp, väntar vi oss ett visst tryck på marginalerna jämfört med fjolåret för de två mjukpappersdivisionerna", skriver till exempel SEB i en analys.

En liknande syn har Handelsbanken, som noterar att massa står för 16 procent av bolagets totala kostnader och att massapriserna i snitt stigit med omkring 13 procent på ett år.

Även Nordea varnar för de högre kostnaderna, men lyfter också fram att besparingar på andra håll verkar i motsatt riktning.

"Även om vi räknar med att de väsentligt högre priserna på råmaterial kommer att tynga resultatet under det andra kvartalet, tror vi att den negativa effekten kommer att mildras av kostnadsbesparingar, i synnerhet inom Personal Care i spåren av att bolaget lämnat Indien", skriver bankens analytiker.

BSN Medical, som köptes för 26 miljarder kronor, inkluderas i räkenskaperna från och med den 3 april. Några pro forma kvartalsdata för bolagets historiska utveckling har inte varit tillgängliga för analytikerna, varför resultateffekten är svår att uppskatta. Även bolagsledningen har konstaterat att det inte är helt enkelt att värdera nyförvärvet på kort sikt.

"BSN har visat mycket god tillväxt under de senaste åren, genom både organisk och förvärvad tillväxt. Vi behöver lära oss mer om bolaget under kommande kvartal för att få en känsla för hur stor den underliggande tillväxten är", sade dåvarande SCA:s vd Magnus Groth i april i samband med att nya finansiella mål presenterades.

Flera analytiker räknar med att Essitys resultat ska förbättras under det andra halvåret. Exempelvis hänvisar Nordea till väntade höjningar av försäljningspriser och förnyade kostnadsreduktioner, medan SEB också lyfter fram en väntad avmattning av massaprisuppgången och positiva effekter av en svagare dollar. På ännu lite länge sikt antas förvärven av BSN och nordamerikanska Wasau ge ytterligare förutsättningar för ökade marginaler.

Essity rapporterar sitt resultat inom tre affärsområden; Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. Av dessa uppskattas enligt SME Direkts prognossammanställning Personal Care stå för 38 procent av försäljningen och 50 procent av det justerade ebita-resultatet, Consumer Tissue för 37 procent av försäljningen och 30 procent av det justerade ebita-resultatet, samt Professional Hygiene för 24 procent av försäljningen och 26 procent av det justerade ebita-resultatet.

Enligt SME:s snittprognos väntas bolaget totalt redovisa en försäljning om 27,9 miljarder kronor (25,0) och ett justerat ebit-resultat om 3.079 miljoner (2.900). Den justerade ebit-marginalen tros därmed landa på 11,0 procent (11,6).

Rapporten publiceras på tisdagen 18 juli, omkring klockan 12. En webbsänd telefonkonferens för media och analytiker inleds klockan 13.Michael Bernander +46 8 5191 7917
Nyhetsbyrån Direkt