15:28

FÖRETAGSOBLIGATIONER: HÅLLBARHET KRÄVER GRANSKNING – FÖRVALTARE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finns flera faktorer som investerare behöver granska inför köp av hållbara obligationer. Det är en marknad som kan erbjuda möjligheter men utan förberedelser finns det risk att råka ut för problem.

Det skriver Matt Lawton, senior ränteförvaltare på T. Rowe Price, i ett marknadsbrev.

"Gröna obligationer är ursprungligen, liksom alla ESG-obligationer, självmärkt. För att en obligation ska stämplas som en sådan behöver utfärdaren alltså bara själv märka den som sådan vid emitteringen", påpekar förvaltaren.

Gröna obligationer kostar mer (erbjuder lägre ränta) jämfört med motsvarande "vanliga" obligationer från samma utfärdare fastän det är samma inneboende risker.

"I USA har gröna obligationer med löptid på mer än 10 år, i genomsnitt, prisats runt 10 baspunkter lägre än deras icke-gröna jämförelser. I och med de problem som finns med den gröna etiketten kan det bli en anledning till bestörtning bland investerare", resonerar Matt Lawton.

För att investera i gröna obligationer anses det därför vara viktigt att se förbi den gröna etiketten när hållbarhetsobligationsmarknaden växer explosionsartat.

"Den perfekta stormen av blomstrande utbud och efterfrågan kan komma till kostnad av att investerare inte är försiktiga", befarar han.

En i praktiken lika stor volym av gröna obligationer som under helåret 2017 emitterades under årets första kvartal.

Fortsatt tillväxt av gröna obligationer förefaller möjlig när fler aktörer än finansbolag, energiföretag och länder märks i nyemitteringsflödet.

"Under det första kvartalet 202 har vi sett emittering av obligationer från 10 olika företagssektorer, ett rekordhögt antal sett över de fem senaste åren", påpekar förvaltaren.

Till följd av risken för gröntvätt anses det viktigt att bedöma hur ett företags miljöramverk står sig i ett internationellt branschstandardperspektiv för att få bättre på fötter om hur grön en obligation verkligen är.

"Marknaden kommer långsiktigt att belöna utfärdare som presenterar trovärdiga och ambitiösa gröna ramverk och investerare ska ha det i åtanke när de väljer papper", avslutar Matt Lawton.Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt