15:30

EU: KOMMISSIONEN VÄNTAS GODKÄNNA 5 CORONAPLANER NÄSTA VECKA

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen väntas godkänna de fem första återhämtningsplanerna från EU-länderna nästa vecka.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer själv att resa till Spanien, Portugal, Grekland, Danmark och Luxemburg för att meddela nyheten.

Kommissionens vice chefstaleskvinna Dana Spinant bekräftade resan på fredagen, men sade att beslut om godkännande inte kan tas för givet.

De nationella återhämtningsplanerna måste först godkännas av kommissionen och sedan av EU:s finansministrar för att länderna ska få tilldelning av coronafonden (RRF, faciliteten för återhämtning och resiliens) på 672,5 miljarder euro.

Förskottsbetalningar på upp till 13 procent av varje lands andel ska kunna betalas ut i juli eller september.

Kommissionen håller möte på tisdag och fattar beslut om de första fem planerna.

Sedan reser Ursula von der Leyen till Spanien och Portugal på onsdag, till Grekland och Danmark på torsdag och till Luxemburg på fredag.

Totalt har 23 länder lämnat in sina planer och fyra har det inte. De är Estland, Malta, Nederländerna och Bulgarien.

De 23 länderna har lämnat in sina planer sedan slutet på april. Kommissionen har två månader på sig efter inlämningen och finansministrarna har en månad på sig efter kommissionens beslut.

Den största delen av pengarna går till länder som har drabbats mer av coronakrisen.

Italiens återhämtningsplan begärde 68,9 miljarder euro i bidrag och 122,6 miljarder euro i lån från coronafonden. Dessutom lånar Italien upp 30 miljarder euro på egen hand, för en total summa på 221,5 miljarder.

Spanien efterfrågade 69,5 miljarder euro i bidrag och 70,5 miljarder i lån.

Frankrike begärde bidrag på 40,9 miljarder euro och Tyskland bidrag på 25,6 miljarder. Dessutom lånar Tyskland upp 2,3 miljarder på egen hand.

Länder som lånar upp billigare själva än EU gör väntas inte begära lån från coronafonden.

Portugal var första land att lämna in sin plan den 22 april. Portugal begärde 13,9 miljarder euro i bidrag och 2,7 miljarder i lån.

Grekland begärde 17,8 miljarder euro i bidrag och 12,7 miljarder lån.

Planerna ska innehålla både strukturreformer och investeringar, varav 37 procent öronmärks för miljö och klimat, och 20 procent för digitalisering.Bengt Ljung +32 22 30 74 56
https://twitter.com/Direktbryssel
Nyhetsbyrån Direkt