07:15

ÖRESUND: INSR VÄNDE TILL VINST 2 KV OCH HOPPAS PÅ HELÅRSVINST

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Norska Insr Insurance, som är noterat i Oslo och som till 25 procent ägs av Öresund, redovisar ett nettoresultat om 6,7 miljoner norska kronor för det andra kvartalet (-17,4).

För det första halvåret uppgick förlusten till 65,2 miljoner norska kronor efter 42,5 miljoner i förlust under helåret 2018. Bolaget hoppas fortfarande på en helårsvinst under 2019.

"Med svarta siffror i det andra kvartalet så redovisade vi den första vinsten sedan köpet av Nemi sent under 2017 samt dem första vinsten från den ordinarie affärsverksamheten inom försäkringsbolaget", skriver Espen Husstad i vd-ordet.

Han anser att det andra kvartalet börjar att visa på livskraften inom det sammanslagna bolaget. Den finansiella och operationella utvecklingen börjar enligt honom nu vända.

"Våra stora prisåtgärder börjar att visa sig i resultatet och vi förväntar oss en starkare effekt av prisåtgärderna under resterande del av året", framhåller han.

På grund av det svaga resultatet i det första kvartalet kommer det att bli "utmanande" att nå målet om lönsamhet för innevarande helår, bedömer vd:n som samtidigt ser vinsten i det andra kvartalet som "uppmuntrande".Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918
Nyhetsbyrån Direkt