15:17

FINANS: NISCHBANKERNA BLIR VÅRT SUBPRIME - JAN HÄGGSTRÖM

STOCKHOLM (Direkt) Nischbanker och kreditmarknadsföretag med snabblån som affärsidé, som ger konsumtionskrediter till hög ränta, är Sveriges svar på de amerikanska subprimelån som utlöste finanskrisen.

Det säger Jan Häggström, tidigare mångårig chefekonom på Handelsbanken och numera oberoende ekonom, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Alla nischbanker och kreditmarknadsföretag som ger konsumtionskrediter med hög kreditrisk till höga räntor, det är vårt subprime. En del har en viss inlåning, men många måste finansiera sig på marknaden och de har inte särskilt mycket kapital. Det här är nästa problem", säger han.

Han konstaterar att konsumtionslån ökat snabbt på senare år, klart snabbare än bostadslånen. Enligt dagsfärsk statistik ökade konsumtionskrediterna med 8,8 procent i årstakt i februari, medan bostadslånen ökade med 5,1 procent.

Jan Häggström påpekar att konsumtionslån dessutom ofta ges till betalningssvaga hushåll till höga räntor, vilket gör det svårare att betala tillbaka lånen. Enligt en tidigare rapport från Finansinspektionen betalar hushållen mer i räntor och amorteringar på konsumtionslån än på bostadslån, trots att de senare är mångdubbelt större.

"Många hushåll går också vidare till nästa institut när de ska betala tillbaka sina lån. Det här ett korthus", säger han.

Han förutspår att det snart blir problem både för nischbanker och kreditmarknadsföretag samt en hel del av deras kunder, särskilt dem som vant sig vid att köpa på kredit och sedan rulla skulderna framför sig.

"De kommer inte att kunna gör det längre när den här marknaden förmodligen stänger och sedan inte lär komma tillbaka igen på ett tag. Det kommer att få effekter", säger Jan Häggström.

Han säger att varje kris brukar avslöja något och precis som finanskrisen blottade problemen med subprimelån till bostäder i USA lär nuvarande coronakris sätta fokus på konsumtionslånemarknaden i Sverige.

"Alla nischbanker och kreditmarknadsföretag kommer inte att gå i konkurs och så var det för subprime också. Efter hand upptäckte man att kreditförlusterna inte blev så stora, men oron för att de skulle bli det var det som utlöste krisen. När man upptäcker något som man borde ha insett tidigare tar man ofta höjd för att det kan vara ännu värre än man tror", säger han.

Han påpekar det var själva oron för subprimelånen som utlöste finanskrisen och även om det senare inte visade sig vara så illa som många befarat var skadan redan skedd.

"Ett problem behöver egentligen inte vara jättestort, men om alla oroar sig för det kan det ändå bli jättestort", säger Jan Häggström.Bild: Tillväxttakt konsumtionslån och bostadslån


imageJohan Bahlenberg +46 8 5191 7935
Nyhetsbyrån Direkt