06:32

PROGNOS: KPIF-INFLATION SJUNKER TILL 1,2% I SEPT - INF (OMS)

(Sändes första gången fredagen den 4/10)

STOCKHOLM (Direkt) KPIF-inflationen i Sverige väntas ha sjunkit till 1,2 procent i september - den lägsta inflationen sedan 2016 och långt under Riksbankens mål i detta det sista KPI-utfallet inför Riksbankens räntemöte i oktober.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät.

I augusti sjönk KPIF-inflationen oväntat till 1,3 procent och nu väntas den alltså fortsätta ned ytterligare.

KPIF-inflationen exklusive energi sjönk till 1,6 procent i augusti och väntas även den fortsätta ned i september, till 1,5 procent.


Prognos sep (%)    Infront  Riksbanken         aug     Diff RB
==============================================================
KPI m/m 0,3 -0,4
KPI y/y 1,3 1,6 1,4 -0,2
KPIF m/m 0,3 -0,4
KPIF y/y 1,2 1,3 1,3 -0,2
KPIFXE, y/y 1,5 1,7 1,6 -0,2
==============================================================


SEB väntar sig att inflationen fortsätter ned, drivet av baseffekter då priserna steg ovanligt mycket i september 2018. SEB räknar med att KPIF-inflationen sjunker till 1,1 procent och KPIF exklusive energi till 1,4 procent.

"Både KPIF och KPIF exklusive energi väntas stiga igen senare i år, men vi förutspår att inflationen förblir under Riksbankens prognos under hela året och att gapet förblir stort 2020 och 2021", skriver SEB-ekonomen Olle Holmgren i ett marknadsbrev.

Han bedömer att den svaga kronan och till viss del även högre livsmedelspriser kommer att sätta ett fortsatt uppåttryck på inflationen framöver och att en del av nedgången i KPIF exklusive energi på senare tid är av teknisk natur.

"Uppåttrycket från kronsvagheten och livsmedel är dock också tillfälliga och det finns tecken på att uppåttrycket på livsmedel är på väg att vända", skriver Olle Holmgren.

Nordea räknar likaså med att KPIF-inflationen sjunker till 1,1 procent, med KPIF exklusive energi ned till 1,4 procent. Banken väntar sig dessutom att skillnaden gentemot Riksbankens prognoser kommer att vidgas kommande månader.

"Riksbanken står inför betydande utmaningar. För låg inflation, sköra inflationsförväntningar, en BNP-tillväxt som i årstakt sannolikt närmar sig noll kommande kvartal och en snabb försämring av arbetsmarknaden gör att räntemarknaden bör prissätta en större sannolikhet för en räntesänkning omkring årsskiftet än vad som för närvarande är fallet", skriver bankens chefanalytiker Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

Vad gäller prisförändringar i september konstaterar han att den stora prishöjaren är kläder och skor, när höstkollektionerna kommer. Priserna kan dessutom höjas mer än vanligt senare i år, till följd av den svagare kronan.

Torbjörn Isaksson noterar också att har genomförts eller kommer att genomföras en del avgiftshöjningar som kommer att påverka inflationen: höjda priser på kollektivtrafik, höjd trängselskatt i Stockholm, höjt brevporto och skatt på plastkassar. Den sammanlagda effekten på KPIF-inflationen väntas dock bli begränsad, cirka 0,1 procentenheter.

SCB publicerar KPI för september torsdagen den 10 oktober, klockan 9.30.
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935
Nyhetsbyrån Direkt

André Hagberg
Infront Data