09:23

EUROCON: EBITA FÖRBÄTTRADES 4 KV, UTDELNING 0:20 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkonsulten Eurocons nettoomsättning uppgick till 64,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (65,3).

Ebita-resultatet ökade till 3,0 miljoner kronor (-2,0) och ebita-marginalen steg till 4,7 procent (-3,1).

Resultatet efter skatt blev 1,9 miljoner kronor (-1,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 2,4 (-6,6) miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:20 kronor per aktie lämnas för 2020 (0).

För helåret 2020 var ebita-marginalen 6,1 procent (2,5).

"Vi redovisar ett resultat för fjärde kvartalet samt för helåret 2020 som är under vårt marginalmål. Covid-19-pandemin är naturligtvis en bidragande orsak som påverkat oss under hela året. Vi arbetar hårt och fokuserat för att återigen komma upp till en tillfredsställande resultatnivå. Min bedömning är att vi kan hålla en tillfredsställande resultatnivå framöver även om pandemin kommer att fortsätta vara ett orosmoln under 2021", skriver vd Peter Johansson i rapporten.

Han uppger att bolaget, efter fallande efterfrågan och uppskjutna projekt under nästan hela 2020, upplevde att orderingången ökade något i sista kvartalet vilket medförde att bolaget avslutade alla korttidspermitteringar i koncernen från sista november.

"Vi är dessutom involverade i flera uppdrag där investeringsbesluten kan komma att fattas under första eller andra kvartalet 2021. Vi behöver komma en bit längre in i det nya året för att kunna göra en mer detaljerad bedömning för hur befintliga och nya uppdrag kommer att utvecklas. Vi tror dock att beläggningen kommer att öka under kommande kvartal även om det just nu är svårt att bedöma takten i förbättringen. Det avgörs till stor del av pandemins utveckling", skriver Peter Johansson.Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt