Nyhetsbyrån Direkt 16:44

SANDVIK: FORTSATT STARKT I ALLA REGIONER OCH SEGMENT - VD

STOCKHOLM (Direkt) Under det andra kvartalet steg Sandviks orderingång exklusive stororder med 16, 5 respektive 4 procent i Nordamerika, Europa respektive Asien. Takten i det första kvartalet var genomgående högre, nämligen 25, 11 respektive 7 procent, enligt Sandviks rapport för det första kvartalet.

Björn Rosengren, vd, ville dock inte kännas vid någon inbromsning, och talade på en fråga om regionalutvecklingen i stället om att orderingången sekventiellt sett har ökat inom alla regioner.

Detta gällde även, sade han, Sandviks kundsegment:

"Sekventiellt ligger alla segment antingen på samma nivå eller har förbättrats. Allmän industri (general engineering) och olja/gas har gått upp, medan gruv-, fordons-, bygg- och flygsektorn är på samma nivå som förra kvartalet, alltså väldigt starkt; ingen har gått ned över huvud taget."

Han fortsatte:

"Europa har gått väldigt starkt, så det är det som sticker ut mest. Det är där det har varit platt under ganska lång tid, men nu har vi fått en fin tillväxt i Europa."

Han ville dock inte sia om hur länge de goda tiderna kan väntas bestå:

"Normalt sett guidar vi inte framåt, utan vi följer kvartal för kvartal. Så här långt har det sett bra ut, men man vet aldrig med gruvsektorn, det går upp och ned. Det fina för vår del är en stor eftermarknadsdel, som dessutom har ökat mycket starkt även under det här kvartalet, vilket ger bra möjligheter att bevara starka marginaler även när försäljningen av utrustning går ned", sade han och nämnde att Sandvik nu har så stor orderstock inom Mining att det kommer att vara fullt i fabrikerna långt in i nästa år.

I Kina var orderuppgången i kvartalet 9 procent, sade han (apropå hela Asiens plus 4 procent).

Angående bolagets höglönsamma stålrör till oljeindustrin, de så kallade umbilicalsrören i SMT-divisionen, sade han att verksamheten går väldigt bra tack vare hög orderingång tidigare, och att framtiden även här ser bra ut tack vare en stark "pipeline".Martin Lindgren +46 8 5191 7920
Nyhetsbyrån Direkt