16:58

RÄNTOR/VALUTOR: NEDÅTREND FÖR LÅNGRÄNTOR HÖLL I INFÖR HELG

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svensk och tysk tioårsränta handlades ned ytterligare några punkter på fredagen. Utvecklingen följde en fortsatt tydlig nedåtrörelse i amerikansk tioårsränta sedan torsdagseftermiddagen. På valutamarknaden stärktes dollarn generellt.

"Obligationsräntor faller i linje med Feds tankesätt om att inflationen är övergående och inte kommer att kräva en nedtrappning av penningpolitiska stimulanser i närtid", sade Anu Gaggar, investeringsanalytiker på Commonwealth, till Bloomberg News.

Svensk tioårsränta stängde ned 3 punkter på fredagen till 0,31 procent och var därmed kring tio punkter lägre mot vid inledningen av veckan medan tysk tioårsränta var ned 3 punkter för dagen och 7 punkter för veckan till -0,27 procent.

Från svenskt håll släppte HUI under fredagsmorgonen en prognos där de framhöll att covid-vaccineringen bidrar till att befolkningen återvänder till kontor, butiker och restauranger. Det lyfter såväl ekonomin som konsumtionen varpå HUI har justerat upp sin BNP-prognos för 2021 till 3,1 procent.

"Vaccineringen och de restriktionslättnader den möjliggör är avgörande för återhämtningen. Optimismen är just nu stark inom allt från handeln och tillverkningsindustrin till börsen och bostadsmarknaden, möjligen lite väl stark. För hårt pressade sektorer som beklädnad, restauranger, transporter och resor är det långt kvar till nivåerna före pandemin, men ljuset i tunneln är förstås mycket glädjande", sade Ola Nevander, analytiker på HUI Research, i en kommentar.

Svensk krona försvagades ett par öre mot euro till 10:07 och 6 öre mot dollar sedan torsdagseftermiddagen till 8:31.

Den centraleuropeiska agendan var skral på hållpunkter efter torsdagens ECB-besked. Den tyska centralbanken Buba släppte dock en prognos där den bedömde att den inhemska ekonomin är på väg att övervinna coronaviruskrisen.

"Privatkonsumtionen kommer att se exceptionellt stark tillväxt under resten av detta år och 2022", framhöll Buba.

I statistikväg visade tyska grossistpriser på en årsutveckling om hela 9,7 procent i maj, den högsta årsökningen sedan juli 2008, efter redan höga 7,2 procent i april. Som enskild huvudfaktor till ökningen pekas oljeprodukter ut.

Euron tappade ned emot 1:21 gentemot den generellt sett på fredagen starka dollarn. Euron höll sig vid 0:86 emot pund.

Från brittiskt håll visade BNP för april på en ökning om förväntade 27,6 procent från samma månad året före. Både bygg- och industriproduktionsutvecklingen var dock något svagare än förväntat under månaden. Tjänstesektorn fick dra ett tungt lass i april för den fortsatta ekonomiska återhämtningen.

"Med den övergripande återhämtningen så kraftigt beroende av konsumentefterfrågan så är risken för att inflationsspöket ska dyka upp fortsatt hög", sade Jay Mawji, vd på tradingfirman IX Prime, till Dow Jones.

Den brittiska tioårsräntan rörde sig ned 4 punkter till 0,71 procent på fredagen och pundet tappade ned emot 1:41 gentemot dollar. Detta medan dollarn drog tillbaka upp mot 110-strecket gentemot yen.

Capital Economics framhöll enligt Dow Jones att dollarn har bättre utsikter än de flesta andra valutor till och med 2022 stött av relativt stark ekonomisk återhämtning.

På fredagseftermiddagen visade det preliminära Michiganindexet för juni en större ökning än förväntat på drygt 4 enheter till 86,4. De amerikanska hushållens förväntan på inflationen om ett år sjönk till 4,0 från 4,6 procent.

På torsdagseftermiddagen visade KPI för maj ett lyft till den högsta nivån 2008 och kärn-inflationstakten närmade sig 4 procent.

"Det är klart tydligt att vissa delar av ekonomin inte har tillräckligt produktlager för att leverera till efterfrågan till nuvarande priser", skrev Blackrock i en analys men angav att det finns klara element av övergående natur i inflationsökningen såsom klart högre priser på begagnade bilar.

Rob Carnell på ING noterade också att maj-inflationen pekar mot övergående effekter i pristrycket. Inför nästa veckas Fed-möte påpekar han för Reuters att marknaden köper Feds hållning om att inflationen endast tillfälligt lyfter uppåt.

Amerikansk tioårsränta var vid fredagens stängning av svensk räntemarknad ned 4 punkter mot vid samma tidpunkt på torsdagseftermiddagen till 1,46 procent. Det kan jämföras med handel omkring 1,60 procent under föregående vecka.

Även om dollarn generellt sett hade en stark utveckling letade sig den ryska rubeln till en nivå mot den amerikanska valutan som inte skönjts sedan juli i fjol. Detta sedan landets centralbank höjt räntan med 50 punkter till 5,50 procent.

Dollar/rubel letade sig under 72-strecket sedan landets centralbank i samband med den väntade höjningen indikerat att inflationsrisker kan skapa ett behov av ytterligare höjningar.

"I närtid ska den hökaktiga signalen från CBR tas emot positivt av valutamarknaden", framhöll ING enligt Dow Jones.Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918
Nyhetsbyrån Direkt