14:13

TELE2: SER MER KOSTNADSMÖJLIGHETER, FLER TILLVÄXTINITIATIV - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tele2 har ytterligare möjligheter att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna, utöver de redan kvantifierade synergierna i samband med fusionen med Com Hem.

Bolaget har också identifierat en rad tillväxtinitiativ, utöver de som redan har offentliggjorts.

Det säger Tele2:s vd Anders Nilsson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Förutom de kommunicerade synergierna uppstår det helt nya kostnadsmöjligheter som vi tittar på nu och som vi ska försöka ta ut över tiden. De kan vara betydande, men de kommer också att ta ganska lång tid att realisera", säger han.

Tele2:s uttalade mål är att nå Com Hem-synergier om totalt 1.350 miljoner kronor per år, där 900 miljoner kronor ska genereras på kostnadssidan efter tre år. Intäktssynergierna om 450 miljoner kronor kan uppnås inom fem år.

"Min poäng är att det finns ytterligare program på toppen av de här 900 miljonerna. Det finns mer att göra på kostnadssidan", säger han.

I dagsläget vill Anders Nilsson varken kommentera hur de här effektiviseringarna ser ut eller vad det är för ytterligare tillväxtinitiativ som har hittats.

"Vi har en arsenal med olika tillväxtinitiativ, vissa sjösatta andra inte sjösatta, som gör att vi nu känner oss trygga med att vi kommer att kunna börja leverera tillväxt. Men det är för tidigt att säga exakt när det kan ske. De här initiativen måste först sjösättas och sedan växa till sig. Det beror mycket på hur marknaden och kunderna beter sig."

Efter samgåendet med Com Hem spår Tele2 oförändrade tjänsteintäkter från slutkund under 2019, men att dessa intäkter på medellång sikt kan öka i en låg ensiffrig takt.

"Vi ska börja se tillväxt från nästa år. Om det sker den första januari, eller lite tidigare eller lite senare det vet jag inte. Men bedömningen är att under det här året bygger vi om Tele2", förklarar Anders Nilsson.

I intervjun uppger också Anders Nilsson att han räknar med att bolagets största marknad, Sverige, kommer att vara stabil under resten av året. Risken för ett dramatiskt priskrig inom konsumentsegmentet är låg, enligt Tele2-chefen.

Tele2 är nu färdigt med arbetet att avyttra verksamheter utanför kärnmarknaderna Sverige och Baltikum. Bolaget behöver inte köpa något för att leverera på sin plan, men är inte främmande för att göra förvärv om det dyker upp något som passar in i de marknader där bolaget är, enligt Anders Nilsson.Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt