13:08

EASYFILL: EBITDA-FÖRLUST MINSKADE 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Spotlightlistade Easyfill, som fokuserar på butiksinredning, försäljning av dryckeskylskåp samt släpvagnar, hade en nettoomsättning om 19,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet (16,7).

Ebitda-resultatet blev -1,1 miljoner kronor (-3,0) och resultatet för perioden landade på -4,5 miljoner kronor (-4,8).

"Ebitda för Q3 förbättrades avsevärt jämfört med föregående år i takt med ökande leveranser av butiksinredning, vilket förklarar att koncernens bruttomarginal ökade från 26% till 42,5%. Resultatet tyngdes dock av ökade räntekostnader för kortfristig upplåning", skriver bolaget i rapporten.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt