15:12

JETTY: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION 6,4 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Jetty har beslutat om en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget cirka 6,4 miljoner kronor.

Teckningsförbindelser om drygt 2,4 miljoner kronor, motsvarande drygt 37 procent av emissionen, finns från bolagets styrelse.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattar högst 6.434.261 aktier. En befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 1:00 krona per aktie.

Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt av sin ägar- och röstandel om cirka 50 procent.

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att stärka rörelsekapitalet, och för att kunna investera i åtgärder för ökad försäljningsexpansion, heter det.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt