17:25

METACON: NYEMISSION FULLTECKNAD, ANVÄNDER ÖVERTECKNINGSOPTION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den företrädesemission som energiteknikbolaget Metacon har genomfört fulltecknades och tillför 35,1 miljoner kronor före emissionskostnader på cirka 4 miljoner kronor, inklusive ersättning till emissionsgaranter. Nyemissionen tecknades till cirka 304 procent, och mot bakgrund av det avser styrelsen även genomföra den aviserade överteckningsemissionen som tillför ytterligare 5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Cirka 97,4 procent av nyemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter.

"Jag är väldigt tillfreds med utfallet av nyemissionen och vill rikta mitt uppskattande till samtliga som tecknade. Vi har genom denna kapitalanskaffning ökat vår förmåga att än mer aggressivt etablera oss som en nyckelspelare på den växande marknaden för vätgastillämpningar", säger Metacons vd Chris Tornblom.

Rådgivare och emissionsinstitut i samband med transaktionerna är Eminova Fondkommission.Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt