16:54

NETJOBS GROUP: MARGINAL FÖLL TILL -26% 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Netjobs nettoomsättning under första kvartalet 2018 minskade med 22 procent till 7,9 miljoner kronor (10,1) och rörelseresultatet sjönk -2,0 miljoner kronor (-0,9).

Bolaget har arbetat med att förstärka och optimera delar av säljorganisationen.

"Ett flertal förbättringar uppmärksammades, dock inte i den utsträckning som hade krävts för att säkerställa ett tillfredställande resultat för kvartalet", skriver vd:n Georg Tsaros i delårsrapporten.

Rörelsemarginalen minskade till -26 procent, från -8,7 procent motsvarande period i fjol.

"Som nytillträdd vd kan jag konstatera att första kvartalet är en stor besvikelse och under allas förväntningar. Vi har ett intensivt arbete framför oss i stärkandet av såväl vår kultur som diverse strukturella bitar men jag ser stor potential i bolaget", heter det.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 miljoner kronor (-2,2) under kvartalet.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt