10:30

INGVES: DEN SAMLADE EKONOMISKA POLITIKEN HAR FUNGERAT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Om man summerar finanspolitik och penningpolitik under 2020 så har den samlade ekonomiska politiken fungerat. Den allmänna ekonomiska aktiviteten har hållits i gång.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves i tisdagens öppna utfrågning i riksdagens finansutskott om Riksbankens rapport "Redogörelse för penningpolitiken 2020".

"Det är verkligen min förhoppning att vi har rätt i vår prognos", att svensk ekonomi ganska snart återgår till sin tidigare tillväxtbana.

Ingves konstaterade att det "nog inte är ett understatement att säga att 2020 blev ett väldigt speciellt år och att det var en uppenbar risk att "många marknader skulle frysa mer eller mindre", och att detta krävde åtgärder.

För många centralbanker runt om i världen blev det viktigaste att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet. Man kan inte sätta räntan om finansmarknaderna inte fungerar, betonade Ingves.

Under 2020 fattade Riksbanken 21 penningpolitiska beslut mot normalt fem per år.

När det råder genuin osäkerhet gäller det att agera snabbt och kraftfullt och använda ett brett spektrum av åtgärder. De behöver vara i kraft till man är säker på att läget är stabilt och stötta återhämtningen.

Ingves framhöll att de flesta centralbanker vidtog liknande åtgärder, det handlar bland annat om att låna ut pengar och köpa värdepapper. Åtgärderna har lett till att centralbankernas balansräkningar ökat under coronakrisen.

"Våra åtgärder är inte exceptionella, utan vi ligger något i underkant", sade Ingves, som tillade att en kombination av åtgärder är mest effektivt för att hålla i gång aktiviteten i den finansiella sektorn.

De åtgärder vi genomför är bra både för den finansiella stabiliteten och för ekonomin, framhöll han.

Samtidigt har inflationen legat under målet.

Det är dock betryggande att inflationsförväntningarna varit stabila under perioden och ligger nära femårsförväntningarna, enligt Ingves.

Han sade vidare att bostadsmarknaden har varit en överraskning för Riksbanken och många andra, det gäller inte bara Sverige utan många andra länder.

Han noterade att bostadspriserna har stigit kraftigt samtidigt som bostadsräntorna varit stabila.

Vi får väl se längre fram… en förklaring kan vara att krisen leder till minskad konsumtion och ökat sparande. När man inte själv kan välja vad man ska konsumera är det en möjlighet som kvarstår är att konsumera bostäder, men när stocken är konstant stiger priserna.Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt