16:42

HANCAP: GENOMFÖR KVITTNINGSEMISSION, KORRIGERAR EGET KAPITAL

STOCKHOLM (Direkt) Hancaps styrelse har beslutat att omgående genomföra en kvittningsemission om 39,9 miljoner kronor avseende inlånade medel från huvudägaren Per Helander.

Bolaget kommer att emittera preferensaktier A och B samt teckningsoptioner med rätt att teckna preferensaktier av serie A till huvudägaren.

"Syftet med emissionerna är att stärka bolagets egna kapital och emissionerna genomförs för att de likvidtillskott som huvudägaren gjort under augusti 2018 ska kunna kvittas", uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Hancap korrigerar också redovisat eget kapital per halvårsrapporten den 30 juni i fjol.

Felaktigheten består i att likvidtillskotten från huvudägaren tillskrivits eget kapital som aktieägartillskott, när det borde ha redovisats som lån. Korrigeringen kommer att påverka eget kapital negativt med 24,3 miljoner kronor per den 31 december 2018, uppger bolaget.Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt