05:30

PM KONJUNKTURPROGNOSER

              BNP    Arbetslöshet   KPIF*

Prognoser mån 2019 2020 2019 2020 2019 2020
==============================================================
KI okt 1,2% 1,1% 6,7% 7,1% 1,7% 1,5%
Handelsbanken okt 1,1% 1,0% 6,7% 7,0% 1,7% 1,6%
Danske Bank okt 1,0% 1,0% 6,8% 7,8% 1,7% 1,1%
Industriarb okt 1,2% 1,1% 7,2% 7,5% 1,7% 1,6%
Riksbanken sep 1,5% 1,5% 6,6% 6,7% 1,7% 1,7%
Nordea sep 1,3% 1,2% 6,6% 7,1% 1,6% 1,5%
SEB aug 1,5% 1,3% 6,5% 6,8% 1,7% 1,6%
Swedbank aug 1,3% 1,2% 6,4% 6,5% 1,7% 1,8%
Handelsbanken aug 1,5% 1,0% 6,4% 6,6% 1,7% 1,7%
KI aug 1,5% 1,3% 6,4% 6,5% 1,9% 1,8%

Genomsnitt 1,3% 1,2% 6,6% 7,0% 1,7% 1,6%
==============================================================

*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD)


Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt