16:23

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR UPP, STARKARE DOLLAR EFTER JOBBRAPPORT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amerikanska räntor steg och dollarn stärktes efter en jobbrapport som slog förväntningarna på flera punkter.

Sysselsättningen steg med 266.000 personer, jämfört med väntade 185.000, och utfallen för föregående två månader reviderades upp med totalt 41.000 personer. Arbetslösheten uppgick till 3,5 procent, väntat var 3,6 procent.

Timlönerna steg 3,1 procent i årstakt, väntat var 3,0 procent.

Huvudsiffran påverkas av de personer som kom tillbaka in på marknaden efter strejken på GM i oktober.

"Men även med det i åtanke antyder rapporten att förhållandena på arbetsmarknaden är fortsatt stabila. Det stöttar också vår syn att Fed sannolikt inte kommer leverera ytterligare policylättnader", skrev Andrew Hunter, senior USA-ekonom på Capital Economics, i en kommentar.

Commerzbanks USA-ekonom Bernd Weidensteiner noterade att nedgången i arbetslöshet överdrivs till följd av avrundning och att skillnaden mot oktober bara är 0,027 procentenheter.

Dollarn stärktes till 1:1063 mot euron jämfört med 1:1097 vid svensk stängning på torsdagen och var netto helt oförändrad mot yenen vid 108:75.

Räntan på den amerikanska tioåringen steg till 1,83 procent jämfört med 1,79 strax innan jobbrapporten och 1,80 vid stängning på torsdagen.

Men även fredagen bjöd på handelsrubriker och fokus har legat på 15 december, datumet då Trump-administrationen flaggat för tullar på återstående importvaror från Kina, knappt 160 miljarder dollar.

Vita husets ekonomiske rådgivare Larry Kudlow, sade till CNBC på fredagen att ett avtal fortfarande är nära.

"Avtalet är fortfarande nära. Det är antagligen till och med en liten bit närmare än när jag gjorde det uttalandet i november", sade han.

Enligt Kudlow finns det ingen godtycklig deadline, men "faktum kvarstår att 15 december är ett mycket viktigt datum".

Det slutgiltiga beslutet om det blir några tullar ligger hos Donald Trump, sade han vidare.

I Sverige steg produktionsvärdet i hela näringslivet med 0,4 procent i oktober jämfört med samma månad året före, enligt kalenderkorrigerad statistik från SCB.

Väntat var en ökning om 0,1 procent från oktober 2018, enligt Infront Datas analytikerenkät.

Industrins totala orderingång, säsongsrensat i volym, sjönk 1,9 procent i oktober jämfört med månaden före, enligt SCB.

Nordea skrev att det var en svagare start på fjärde kvartalet än befarat, med dystra indikatorer som tyder på att produktionsutfallen fortsatt kommer vara dämpade under kommande månader.

"Det finns en risk att BNP-tillväxten i årstakt kommer vara noll i fjärde kvartalet", skrev Nordea.

Av Riksbankens företagsenkät, som publicerades under förmiddagen, framgick att företagen bedömer konjunkturläget som normalt, men att allt fler tecken tyder på att inbromsningen fortsätter.

Industriföretagen är överlag fortsatt nöjda med konjunkturläge, men orderingången har sjunkit under året och flera företag har som svar på en minskad global efterfrågan börjat sänka produktionstakten och minska kostnaderna. För nästa år räknar några branscher inom industrin med en återhållen tillväxt och att en uppgång kan komma först 2021.

Fyra av fem företag anser att effekterna av de senaste årens låga räntor sammantaget har varit positiv för deras verksamhet, då det bidragit till att hålla den allmänna efterfrågan och sysselsättningen uppe och i viss mån till en konkurrenskraftigare växelkurs för exportindustrin.

Men en del påpekar att negativa räntor däremot känns intuitivt fel eftersom de bland annat leder till direkta kostnader för bankinlåningen. Överlag förefaller det ändå som om storföretagen har hanterat de negativa räntorna utan att det har inneburit några större kostnader för dem, enligt undersökningen.

Kronan var mer eller mindre oförändrad mot dollarn vid 9:49 medan den stärktes 4 öre mot euron till 10:50.

Även Tyskland publicerade industridata på fredagen. Industriproduktionen sjönk 1,7 procent i oktober jämfört med föregående månad, och sjönk 5,3 procent jämfört med samma månad föregående år.

Analytiker räknade med att produktionen skulle ha stigit 0,1 procent jämfört med månaden före och sjunkit 3,6 procent jämfört med samma månad föregående år, enligt Bloomberg News enkät.

"Nu är inte rätt tid att sätta läppstift på grisen. Morgonens branta fall är en regelrätt besvikelse. Tysk industriproduktion dras fortfarande med en recession", skrev Andreas Rees, chefekonom för Tyskland på Unicredit.Malcolm Winbo +46 8 5191 7934
Nyhetsbyrån Direkt