16:30

RÄNTOR/VALUTOR: SVAG BNP-STATISTIK FÖR EUROOMRÅDET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svenska räntor var vid fredagens stängning relativt oförändrade där en svag nedgång hade noterats. Den svenska tioårsräntan handlades 3 punkter ned till -0,08 procent. Europeiska räntor såg också en svag nedgång där den tyska tioårsräntan handlades ned 3 punkter till -0,52 procent. Dollarn lyckades ta igen en del av de senaste dagarnas försvagning mot både euron och yenen.

Under fredagsmorgonen publicerades data för den tyska detaljhandeln som sjönk med 1,6 procent i juni. Väntat var att handeln skulle sjunka med 3,3 procent. Trots utfallet befinner sig den tyska detaljhandeln på en nivå som är 2 procent högre än vad den var vid februari.

Förmiddagens stora händelse var KPI och BNP för euroområdet där en rekordnedgång av BNP noterades. Euroområdets BNP för sjönk 12,1 procent under det andra kvartalet, jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande kvartal 2019 sjönk BNP 15,0 procent.

I hela EU sjönk BNP med 11,9 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2019 sjönk BNP med 14,4 procent.

Utfallen bland de större ekonomierna var tämligen lika där Tyskland, Frankrike och Italien visade nedgångar mellan 10-14 procent. Däremot tyngde Spaniens BNP-utfall statistiken.

ING skrev i en kommentar att, Spanien som noterade en nedgång med 18,5 procent visade att återöppnandet av ekonomin inte har gett samma resultat som i sina grannländer och indikerar att Spanien ser ut att ha en längre väg framför sig, jämfört med övriga euroområdet.

Oxford Economics kommenterade även på statistiken och pekade på att det här utfallet inte säger mycket om den pågående återhämtningen, att jämföra med annan data såsom konsumtion och detaljhandel som fortfarande hållit sig positiva och indikerar en fulltalig återhämtning vid det tredje kvartalet.

Inflationstakten för euroområdet steg till 0,4 procent i juli jämfört med 0,3 procent i juni. Störst överraskning gav kärninflationen som steg från 0,8 procent till 1,2 procent. Uppgången förklaras till störst del av prisutvecklingen på industrivaror, exklusive energi, som steg från 0,2 till 1,7 procent.

ING skrev i en kommentar att de ser den ökade inflationstakten mer som "ljud än signal" och att mycket talar för en lägre inflationstakt framöver.

De pekade på att många av de länder som har noterat en uppgång av inflation är de som har förskjutit rea-perioderna och därmed inte gett ett avtryck i statistiken.

Över Atlanten steg privatkonsumtionen med 5,5 procent samt kärninflationen steg med 0,9 procent i USA samtidigt som de privata inkomsterna sjönk med 1,1 procent. Väntat var att inkomsterna skulle ha sjunkit 0,5 procent, konsumtionen och inflationen låg i enlighet med analytikers förväntningar.

I en kommentar skrev Capital Economics att trots uppgången av konsumtion ger goda tecken på att den kommer att fortsätta att stiga, har den nya smittovågen börjat ge avtryck på den ekonomiska aktiviteten. De tror därmed att tillväxten kommer avta kraftigt i det fjärde kvartalet samt se en mer gradvis utveckling av tillväxten på lång sikt.

Även steg inköpschefsindexet i Chicago till 51,9, upp från 36,6 föregående månad. Väntat var ett index på 43,9.

University of Michigans index över det amerikanska konsumentförtroendet sjönk till 72,5 i juli, jämfört med 78,1 i juni. Väntat var ett index på 73,0.

"Även om det tredje kvartalets BNP sannolikt kommer att förbättras efter det svaga andra kvartalet, är det osannolikt att konsumenter kommer att dra slutsatsen att recessionen är över", sade Richard Curtin, chefekonom för studien.

På valutamarknaden har stärktes kronan omkring 4 öre mot dollarn och handlades vid 8:70. Mot euron har kronan stärkts med omkring 1 öre och handlas vid 10:30.

Dollarn fortsatte att återhämtas mot yenen under fredagen och handlades vid 105:56 vid svensk stängning.Olle Helgesson +46 8 5191 7910
Nyhetsbyrån Direkt