09:01

NET INSIGHT: VALUTAEFFEKT TYNGDE 4 KV, OMSÄTTNING +2,2%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Net Insight, som levererar lösningar för medienät, redovisar ett rörelseresultat på -4,0 miljoner kronor (-24,1) för det fjärde kvartalet 2020, motsvarande en rörelsemarginal om -3,7 procent (-22,9).

Exklusive valutakursdifferenser om -18,2 miljoner kronor (-5,5) och jämförelsestörande poster om 8,0 miljoner kronor (-20,1) uppgick rörelseresultatet till 6,2 miljoner kronor (1,5), uppger bolaget.

Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, blev -6,8 miljoner kronor (-27,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:07).

Nettoomsättningen uppgick till 108 miljoner kronor (105), en ökning med 2,2 procent. I jämförbara valutor var ökningen 8,4 procent.

Styrelsen avser att söka bemyndigande från stämman angående återköp av aktier.

"Då bedömningen är att bolaget kommer att påverkas negativt av pandemin under första halvåret 2021 bedöms kapitalåterföring kunna ske tidigast i oktober 2021", skriver bolagets vd Crister Fritzon i rapporten.

Han skriver att den återhämtning vad gäller det generella smittläget som kunde märkas under sommaren vändes i det tredje kvartalet med ökad smittspridning och skärpta restriktioner i många av bolagets viktigaste marknader. Livesport har under kvartalet i stort kunnat ske som planerat.

"Dock har osäkerheten kring större planerade events fortsatt under fjärde kvartalet och in i det nya året. Vår tidigare bedömning, att bolaget kommer påverkas negativt av effekterna av pandemin under första halvåret 2021, kvarstår", skriver Crister Fritzon.

Han påpekar samtidigt att marknadens aktörer börjar anpassa sig till de nya förutsättningarna, med ökat intresse för molnlösningar och ökad efterfrågan på distansproduktion som ett resultat.Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt