14:23

POLITIK: STATENS ROLL I DIGITAL BETALMARKNAD BÖR UTREDAS - FIU

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällets digitalisering har lett till att allt färre använder kontanter, och regeringen bör därför snarast tillsätta en utredning för att kartlägga statens och den privata sektorns roller och om det behövs en digital centralbanksvaluta.

Det anser riksdagens finansutskott i ett uttalande.

Pengar är en central del av ett lands infrastruktur och den omfattande digitaliseringen av betalningar kan i förlängningen bidra till att minska förtroendet för penningsystemet.

I maj 2019 lämnade Riksbanken en framställning till riksdagen om behovet av en utredning om av betalningsmarknaden.

Finansutskottet håller med Riksbanken om att det behövs en utredning, som bör ta sig an frågan om den digitala betalningsmarknaden brett.

Bland annat bör betalningsmarknaden kartläggas utifrån den omfattande digitaliseringen och den minskade kontantanvändningen, utredningen ta ställning till statens och den privata sektorns roller, utreda om det behövs digitala centralbankspengar, så kallade e-kronor, och även utreda begreppet lagligt betalningsmedel.Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt