13:38

IPO: MÄLARDALENS OMSORGSFASTIGHETER GODKÄNNS FÖR SPOTLIGHT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mälardalens Omsorgsfastigheter, som är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen, har godkänts för listning på Spotlight Stock Market.

Det framgår av ett pressmeddelande från Spotlight.

Huvuddelen av portföljen utgörs av LSS-boenden. Totalt omfattar portföljen cirka 16.700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter med underliggande fastighetsvärde på 550 miljoner kronor, enligt bolagets informationsmemorandum. Hyresavtalen generar årliga hyresintäkter om cirka 32 miljoner kronor och har en genomsnittlig kvarvarande hyresperiod på 6,5 år.

Första dag för handel med bolagets aktie på Spotlight Stock Market är planerad till måndagen den 17 juni 2019.

Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på Mälardalens Omsorgsfastigheters och Spotlight Stock Markets hemsidor, uppges det.

I april gjorde bolaget en nyemission där kursen var 100 kronor per aktie för att dra in 200 miljoner kronor till eget kapital utöver skuldfinansiering på drygt 350 miljoner kronor. Carnegie var rådgivare under processen.

Mälardalens Omsorgsfastigheters har som avsikt att genomföra kvartalsvisa utdelningar om cirka 1,9 kronor per aktie, vilket motsvarar en årlig direktavkastning om runt 7,5 procent i relation till listningskursen på 100 kronor.Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt