09:09

SEAFIRE: OMSÄTTNINGEN ÖKADE 45% 4 KV, ORGANISK TILLVÄXT 39%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Seafire, ett investmentbolag som främst förvärvar tillväxtbolag, redovisar en nettoomsättning på 48,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (33,2). Tillväxten uppgick till 45 procent, varav 39 procent var organisk, jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, blev -4,6 miljoner kronor (6,9). Resultatet har påverkats med totalt -3,9 miljoner kronor, varav -1,3 miljoner för avvecklingen av dotterbolaget Followit och med -2,6 miljoner kronor för ökad skuld för tilläggsköpeskillingar, uppger Seafire.

Ebit-resultatet blev 2,0 miljoner kronor (-5,4). Ebit har påverkats positivt med återföring av goodwill för Linguacom med 10,0 miljoner kronor och med -2,1 miljoner kronor för avvecklingen av dotterbolaget Followit.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för 2020.

Under det fjärde kvartalet visade samtliga bolag i koncernen förutom Hedén på organisk tillväxt. Som under tidigare kvartal 2020 ökade ebitda för dotterbolagen jämfört med 2019 med Hedén som undantag.

"Det är glädjande att se att det fina arbete som görs i bolagen ger goda resultat. Covid-19 har haft en tydlig direkt påverkan på Hedéns försäljning och viss påverkan på övriga bolag, på grund av störningar i leverantörsledet. Vår bedömning är att störningarna kommer fortsätta en bit in på året 2021, men att vi är bättre rustade att hantera dem" skriver vd Johan Bennarsten i delårsrapporten.

I oktober 2020 förvärvades Ludafarm och efter periodens utgång förvärvades Färg-In. Med de två förvärven når Seafire en nettoomsättning på cirka 325 miljoner kronor och en justerad ebitda på cirka 40 miljoner kronor proforma, uppger Johan Bennarsten i rapporten.Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt