Nyhetsbyrån Direkt 17:30

DOMETIC: MARGINALMÄSSIG STYRKA VÄNTAS 2 KV - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Direkt) Dometic väntas visa en tillväxt klart över bolagets målnivå i det andra kvartalet, där valutakurspåverkan dock utgör en inte oväsentlig del.

SEB skrev i en analys efter rapporten för det första kvartalet att "marknaden borde komma över marginaloron". I analysen konstaterade banken att aktien varit svag under inledningen 2017 trots en hälsosam underliggande marknad utan tecken på svagheter i efterfrågan. Enligt banken fanns det då oro för att efterfrågan närmat sig toppen och att Dometic skulle tappa marknadsandelar i Nordamerika.

Dometics finansiella mål säger att omsättningen ska öka med 5 procent i konstant valuta, exklusive större förvärv. I SME Direkts konsensus ligger den totala tillväxten för det andra kvartalet på 14,0 procent, varav 7,6 procentenheter utgör organisk tilltillväxt och 6,0 procent valutakurseffekter.

Försäljningen i det andra kvartalet väntas komma in på 3.945 miljoner kronor (3.461) med ett rörelseresultat på 649 miljoner kronor (584).

Det skulle ge en rörelsemarginal på 16,5 procent (16,6). Lyckas Dometic leverera enligt förväntningarna skulle det infria det finansiella målet om en rapporterad rörelsemarginal på minst 15 procent.

För helåret 2017 väntas däremot inte marginalen ligga kvart på samma nivå utan konsensus räknar med en rörelsemarginal på 13,5 procent, upp från 12,7 procent för motsvarande kvartal för ett år sedan. SEB var efter rapporten för det första kvartalet optimistiska och talade om att Dometic var på väg mot att nå upp till marginalmålet. Analytikerkåren, enligt SME Direkt, räknar dock med en marginal på 13,5 procent (12,7) för helåret 2017 och att rörelsemarginalen sedan successivt närmar sig målet under 2018 och 2019 med marginaler på 14,5 respektive 14,8 procent.

SEB räknade efter rapporten för det första kvartalet 2017 med att Dometic skulle nå sitt rörelsemarginalmål redan under 2018.

I vd-ordet för rapporten för det första kvartalet skrev Roger Johansson att bolagets förväntningar var att tillväxtmålet om 5 procent väntades kunna uppnås 2017 samtidigt som bolaget närmar sig rörelsemarginalmålet. Påverkan från råvarupriserna uppskattades till cirka 50 miljoner kronor på årsbasis.

Dometic har sedan inledningen på 2016 visat en god kursutveckling med undantag för en svag start på 2017. Efter rapporten för det första kvartalet har aktien fortsatt upp med en bit över 15 procent.

Graf: Dometics aktiekursutveckling sedan årsskiftet 2015/2016

image

Källa: Infront

P/E-talet, beräknat för rullande tolv månader, har sedan det fjärde kvartalet 2015 rört sig inom ett intervall från 12 till 16 gånger vinsten. Inför rapporten för det andra kvartalet ligger P/E-talet på 15,5

Graf: P/E-tal

image

Analytikernas rekommendationer vittnar om en klart positiv ställning till aktien. Bland 5 analytiker har 4 stycken en köprekommendation för aktien och 1 en säljrekommendation. Medianriktkursen låg inför rapporten på 80 kronor, vilket är 7 procent över rådande aktiekurs.

Rapporten släpps tisdagen den 18 juli klockan 8.00 och följs av en presentation som inleds klockan 10.00.Magnus Bernet +46 8 5191 7911
Nyhetsbyrån Direkt